HİZMET DETAY

Laboratuar

-Hemogram, -Biyokimyasal kan parametreleri -İdrar muayeneleri, -Gaita muayenesi, -Uyuz tanısı, -Mikroskobik kan frotisi, -Mikrobiyolojik Ekimler, -Distemper testi, -Lyme Testi, -Ehrlichia canis Testi, -Leishmania Testi, -Giardia Testi, -Parvo Testi, -Felv-Fiv Testi

HİZMETLERİMİZ